Hosenhym Bierbrouwers

De geschiedenis van Hosenhym Bierbouwers gèèt terug tot 2005. Ien da’ jaor beslote’ twee Huussese knörvels öm eiges  bier  te  gaon  brouwe’.  Ien die tied was da’ nog heel bijzonder. ‘t Èrste bier was een blond bier, waorbej de badkamer as wèrrem hükske fungierde um ‘t bier verder te laote’ giste’. Nao een kwak expieremente’ rakte ’t bierbrouwe’ op de achtergrond. Tot zillie ien 2015 same’ bej ‘t Stibon begonne’ aon de opleiding tot biersommelier. Nao het suksesvol afronde’ van nivo 1, wiere’ de bierbrouwactiviteite’ nej lèève’ iengeblaoze’, di’ keer met ’n darde kèrl d’r bej. Het doel: een ech’ Huusses bier mè’ Huussese iengrediënte’ üt een eige’ Huussese bierbrouwerej.

De naom Hosenhym köm’ van de èrste vroeg middeleeuwse naomsvermelding van Huusse’ üt 814. Laoter, nao ienvalle’ van de Noormanne’, wier deze plèk Hosenheim genümd. Vanaf 1033 en de daoropvolgende eeuwe’ verbasterde de naom naor ‘t huidige Huusse’ (schrief as Huissen).

Ien de biere’ van Hosenhym Bier zit altoos tarwe. Het is aonnemellik da’ dit soort tarwebier  ien Huusse’ al eeuwe’ geleeje’ wier gedronke’. Ien die tied bèter bekend as molbier; een amberkleurig bier da’ stèrk schümde. Naodeil van da’ bier was da’j  het nie’ lang goed kon houwe’. Vandaag de dag is ‘t molbier ien de vergètelheid gerak’.


De biere’ van Hosenhym zoas we die now kenne’ zien een afgeleide van ‘t molbier. Ien het Oud-Huusses kenne’ we ’t woord “weit” (ien het Duits “weizen”) da’ tarwe beteke’. ‘t Bier van hoge gisting da’ nie’ allinig mè’ gerstemout mor ok mè’ tarwemout is gebrouwe’. De biere’ van Hosenhym zien ongefilterd en daordur troebel. Zo blief de eigewieze smaak ien ’t bier en nie’ ien ’t filter.

De keuze vur biere’ mé’ ‘n Duits accent slüt aon op de historie. Tot 1795 hörde Huusse’ ummers bej ‘t Hertogdom Klèèf (Duitsland). Pas op 1 juni 1816 wier ‘t Koninkriek der Nederlande’ definitief bej Huusse gevoeg’.

Hosenhym hét hun vier biere’ vernümd naor de vier grote tradisies die Huusse’ riek is: De Umdrach’ (‘t Lieve Blonde Dérnje – Blond Bier), Beleg en Ontzet (De Düstere Wilde Weisse’ – Weizen Bier), De Huussese Dag (De Driedubbele Durdewéékse Diensdag – Tripel Bier) en De Drie Dolle Daag’ (Cuvée ’t Huusses Mins – Quadrupel Bier).
Hosenhym makte vanaf 2016 gebrük van de brouwspulle’ van Stadsbrouwerij De Wittenburg ien Zèvenaor. Nao ’t failliet goan van Stadsbrouwerij De Wittenburg ien 2020 is Hosenhym vanaf 2021 de biere’ gaon brouwe’ bej BeerSelect ien Gent (België).

Goede Doel

Ellèk jaor gif Hosenhym Bierbrouwers 10% van d’r wins’t aon ‘n goed doel uut Huusse’. Bej gin wins’ krieg je niks. De cheque wor aon ’t begin van ’t nèjje bierseizoen op de feestellike bierpruuverej in cáfe ’t Moment uutgereik’. Hieronder de goeie doele’ van afgelope’ jaore’:

2016start Hosenhym Bier
2017Historische Kring Huessen
2018Mea Vota
2019Stichting Loes
2020Gin durgang dur Corona
2021Gin durgang dur Corona
2022Gilde Huissen
2023Pay it forward

Hej een goed doel da’ kuj da aanmelden via het kontakformulier

Sponsoring

Wej zien bar trots om te meuge’ zegge’ da’ wej vanaf ’t begin sponsor zien van ’t leukste ope’luch’ festival van Huusse’ en umstreke’: Under The Milky Way.

Ok organisiere’ wej elk jaor de Hosenhym Toertoch’. Deez’ vien plaots op de zaoterdag mè’ de Huussese Kermis. Gej kun allinig mee rijje’ a’j ien een Hosenhym koerskleed köm.

Da’s ok waor ons hele sponsorbudget naor toe gèèt. Wej hemme’ dus niks mèr over vur andere inisjatieve’.